Teofil Bisewski
ul. Słowackiego 177
80-298 Gdańsk

NIP: 9570552445
REGON: 191055671